ಪಯಣ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಈ ಪಯಣ ಬಾಳಿನ ಹೊಸ ಚರಣ ಮೂಡಲಿ ಆಶಾಕಿರಣ ಇರಲಿ ಸದಾ ಹರಿದ್ವರಣ । ಜೀವನವ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಸ್ಪರ ಕನಸುಗಳ ನನಸಾಗಿಸುತ ಸಾಗುವ ದೂರ ದೂರ || ೧ || ತುಸು ಮಾತಿಂದ ಸವಿ ಮಾತಿನವರೆಗು ಹುಸಿ ಮುನಿಸಿಂದ […]

Read Article →