ಜಯ ಜಯ ಅಂಬೆ

ಜಯ ಜಯ ಅಂಬೆ ಜಯ ಜಯ ಅಂಬೆ ಜಯ ಭಾರತಾಂಬೆ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮ್ಮನು ಹರಸಂಬೆ ನಿನ್ನ ಶಿರದಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಾದದಡಿಯಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಗುಜರಾತ ನಿನ್ನ ಎಡಗೈ ಅರುಣಾಚಲ ।।೧।। ಜಯ ಜಯ ಅಂಬೆ ಜಯ […]

Read Article →