ಜಯ ಜಯ ಅಂಬೆ

ಜಯ ಜಯ ಅಂಬೆ ಜಯ ಜಯ ಅಂಬೆ ಜಯ ಭಾರತಾಂಬೆ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮ್ಮನು ಹರಸಂಬೆ ನಿನ್ನ ಶಿರದಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಾದದಡಿಯಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಗುಜರಾತ ನಿನ್ನ ಎಡಗೈ ಅರುಣಾಚಲ ।।೧।। ಜಯ ಜಯ ಅಂಬೆ ಜಯ […]

Read Article →

ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಕವಿತೆ

ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಕವಿತೆ ಬರೆಯಲೆಂದೆ ಕುಳಿತೆ ಶುರುಮಾಡಲಿ ಹೇಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕವಿತೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಬಾ ಕೇಳು ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಕವಿತೆ ಬರೆಯಲೆಂದೆ ಕುಳಿತೆ         ।।೧।। ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿದ ನಿನ್ನನು ಎಲ್ಲೋ […]

Read Article →